Download brochure en prijslijst
Neem contact op
Maak een showroomafspraak

Privacy statement, copyright en disclaimer

Privacy statement

Seuren Tafels B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24262305.

Seuren Tafels B.V. (hierna Seuren Tafels) neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op onze website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Seuren Tafels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Welke gegevens worden verwerkt

Seuren Tafels verwerkt de gegevens die u bij uw kennismaking, informatieaanvraag van onze producten aan ons doorgeeft.

Wanneer verwerken wij gegevens

Seuren Tafels verwerkt gegevens:

 1. Indien u producten van Seuren Tafels afneemt.
  Dit kan via onze website, telefonisch of per email.
 2. Wanneer u contact heeft met Seuren Tafels.
  Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan acties, gebruik maakt van onze website, inlogt op uw account, of ons via social media benadert.
 3. Indien wij persoonlijk met u in contact zijn geweest.
  Hieronder verstaan we kennismakingen tijdens afspraken, bijeenkomsten, events en congressen etc.

Met welk doel verwerken wij gegevens?

Seuren Tafels verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 1. Voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten zoals de levering van producten;
 2. Om u op de hoogte te houden van onze (nieuwe) producten, rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media;

Om een aanbod op maat te maken houdt Seuren Tafels rekening met de voorkeuren door u aangegeven en met de door u vooraf gegeven toestemming.

Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvragen die u bij ons doet, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Foto’s en beeldopnamen

U geeft hierbij toestemming dat tijdens product- en/of bedrijfspresentaties, foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die wij mogen gebruiken voor promotionele doeleinden rondom onze producten.

E-mailings/nieuwsbrieven

Seuren Tafels stuurt periodiek nieuwsbrieven. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. U kunt dit ook telefonisch doorgeven of een mail te sturen naar info@seuren-tafels.nl. Uw emailadres wordt verder alleen gebruikt voor communicatie met Seuren Tafels en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten, kunt u uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, via info@seuren-tafels.nl of telefonisch via 0181 610635.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u (eventueel) een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies

Seuren Tafels maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te helpen analyseren. Seuren Tafels maakt gebruik van functionele- en tracking cookies, alsmede cookies van derden; te weten Google Analytics. Deze worden gebruikt voor het onthouden van loginnaam, instellingen of koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, of voor het maken van een profiel van de bezoeker, zoals waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s bezocht zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Delen van gegevens met derden

Seuren Tafels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van een inschrijving of contract met u, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Seuren Tafels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens.

Daarnaast hanteren wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die expliciet toegang tot de systemen hebben gekregen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Seuren Tafels B.V., Spuikade 13, 3211 BG Geervliet, Nederland, 0181 610635